Communicatiebureau Com & Co
Hoofdstraat 45
9921 PA Stedum (Groningen)
telefoon / fax: 0596 - 55 08 22
e-mail:
stedum@comenco.nl

Opdrachtgevers

Com & Co Stedum werkt onder andere voor:Judith en susanne aan het werk

 • Alteo Advies, Een-West
  Conceptontwikkeling en uitvoering huisstijl, folder


 • All Investments, Loppersum
  Teksten Website


 • BalanZ administratiekantoor, Bedum
  Conceptontwikkeling, tekst en productie directmail


 • Boekbindatelier Wim Gremmen, Stedum
  Pers & publiciteit, folder, website, organisatie jubileumtentoonstellingen, advisering


 • De Boekwerkplaats, Stedum
  Pers & publiciteit, website, organisatie Open Dagen en cursussen, werving cursisten


 • BSM Wapeningsstaal
  Conceptontwikkeling, tekst en fotografie folder


 • Bureau Jeugdzorg / Consultatieteam Pesten
  Concept en ontwikkeling huisstijl, folder, posterpresentatie, map en website Consultatie Team Pesten


 • Centrum de Verbinding
  Advisering en conceptontwikkeling huisstijl

 • <
 • CMO Groningen
  Advisering communicatiebeleid, organisatie CMO-Lezing, advisering persbeleid, tekst folder, redadtie Jaarverslag, advisering Ondernemende KinderOpvang (OKO), advisering website, advisering communicatie Lustrum


 • De Diek'n, Zeerijp
  Advisering


 • Gemeente Groningen
  Advisering en ontwikkeling huisstijl Ouder Kind Centra, ontwikkelen communicatiemiddelen

 • Advisering en coaching Open Dag Techniek
  Concept & ontwikkeling expositie Vensterscholen
  Marktonderzoek Volksfeesten (enquêtes, paneldiscussies)
  Ontwikkeling en organisatie conferentie "Over Jongeren Gesproken"
  Concept, ontwikkeling en uitvoering e-magazine voor het project Gezonde en Veilige School
  Advisering en conceptontwikkeling project Wonen, Zorg en Welzijn Vinkhuizen
  Dienst W&OC, opening DSW Stadspark
  Conceptontwikkeling en realisatie werkconferentie Algemeen Maatschappelijk Werk

 • Gemeente Helmond
  Concept & ontwikkeling jubileumspel


 • Gemeente Oldambt
  Advisering en uitvoering communicatie, ontwikkeling huisstijl en naamgeving Brede School

 • Hanzehogeschool Groningen
  Concept & ontwikkeling wervingskrant studenten, workshops en adviesgesprekken derdejaars studenten HEAO-Communicatie


 • Hartman Schilder- en Totaalonderhoud, Den Haag
  Conceptontwikkeling, uitvoering en redactie nieuwsbrief, redactie folder, concept en ontwikkeling mapjes visitekaartje


 • Hazewinkel Pers, Groningen
  Advertorials en fotografie voor bedrijvenpagina's Dagblad van het Noorden


 • IVAK, Centrum voor Kunst en Cultuur
  Advisering, ontwikkeling en uitvoering marketingcommunicatieplan FivelsGoud


 • Kleurrijk Thuishuis
  Advisering persbeleid, conceptontwikkeling, redactie eindpublicatie


 • Ministerie SZW/ Gemeente De Marne/ CMO Groningen
  Samen met Com & Co Stedum partners in ESF-project Teken des Tijd


 • MPO Mensen Personeelsorganisatie BV, Musselkanaal
  Fotografie, productiebegeleiding folder, tekst advertentie


 • NAM, Assen
  Conceptontwikkeling. tekst en productie folder


 • Provincie Groningen
  Conceptontwikkeling en realisatie Superproject (behoud van supermarkten in kleine kernen)

 • Redactie en productie folder bodemkwaliteit

 • Steunpunt Huren, Groningen
  Ontwikkeling, tekst en productie bedrijfsfolder en memobakje


 • Stichting Ludgerus, Groningen
  Conceptontwikkeling, tekst en productie brochures, inlegvellen, mappen en websites zorgcentra De Ebbingepoort en Mercator te Groningen


 • Stichting Ouderen Initiefgroep HESTIA, Paterswolde
  Tekst folders, fondswerving


 • UMCG, huisartsopleiding
  Ontwikkelen projectvoorstel Geen Tijd meer Verliezen


 • UMCG, Groningen
  Teksten AZG voor personeelsadvertenties, internet en opleidingsfolders


 • Woningcorporatie De Huismeesters, Groningen
  Interviews en fotografie jaarsverslag 2002


 • Zorgboerderij De Mikkelhorst
  Advisering en ontwikkeling marketingcommunicatiebeleid